Περιγραφή

Πληροφορίες
H AIR DOME II (μπάλα τύπου BOSU) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες σχεδόν τις ασκήσεις που μπορούν να εκτελεσθούν πάνω σε ένα step aerobic ή στο έδαφος. Η AIR DOME II είναι μια ασταθής επιφάνεια, οι ασκήσεις που γίνονται με αυτήν είναι πιο δυναμικές δουλεύοντας τον πυρήνα, κάνοντας τις ασκήσεις πιο απαιτητικές και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικές με πιο γρήγορα αποτελέσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.   can be used for almost any exercise that is normally performed on an aerobic step or on the floor. As the Air Dome is an unstable surface exercises performed on the Dome are more dynamic working the core, making exercises both more challenging and more effective, bringing results faster. Can be used either side up.

  • Διάμετρος βάσης: 59cm
  • Μέγιστο βάρος χρήστη: 140Kg.
  • Ύψος: 21cm όταν είναι πλήρως φουσκωμένη

Περιλαμβάνει: κρίκους για προσαρμογή λάστιχων αντίστασης και χειροκίνητη τρόμπα για φούσκωμα της μπάλας.