Περιγραφή

Technique bar 7,5 kg

Μπάρα εκμάθησης τεχνικής άρσης βαρών.

ΒΑΡΟΣ: 7,5 kg